Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2019, godz. 09:00, w sali przewodniczącego RM w UM w Dębnie
BRM 0012

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe.
2.
Dokończenie kontroli w zakresie bezpieczeństwa ppoż i bhp.
3.
Kontrola wykorzystania środków finansowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek pomocowych ( sołectwa: Krześnica, Młyniska, Warnice)
4.
Sprawy różne.