Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2019, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.7.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Kórnik,
b)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik.
c)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Błażejewko,
d)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Czołowo,
e)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Koninko,
f)
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Runowo,
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.12:48