Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
IX Sesja w dniu 23 kwietnia 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:14
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:14
3.
Przyjęcie porządku obrad16:16
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 26.03.201916:16
5.
Podjęcie uchwał w sprawie:18:34
c)
zmiany uchwały nr LXIII/815/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy – projekt 316:24
d)
nadania nazwy ulicy w Sierosławiu – projekt 416:25
e)
kupna działek w Ceradzu Kościelnym – projekt 516:27
f)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/32 w Tarnowie Podgórnym – projekt 616:29
g)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 1368/9 w Przeźmierowie – projekt 716:30
h)
zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 816:45
i)
ustalenia zasad dodatkowej dotacji celowej przy jednoczesnej realizacji wymiany źródła ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 916:49
j)
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne, prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze – projekt 1016:56
k)
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, które są zajęte na działalność gospodarczą, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia – projekt 1117:00
l)
poboru należności pieniężnych w drodze inkasa – projekt 1217:05
m)
uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów i parkingu Pałacu Jankowice – projekt 1317:15
n)
zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LVII/742/2013 z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowo Podgórne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt 1417:27
o)
wysokości diet dla sołtysów – projekt 1517:29
p)
wykazu kąpielisk na terenie gminy Tarnowo Podgórne w roku 2019 – projekt 1617:46
r)
określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 – projekt 1717:49
6.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym17:49
7.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne17:59
8.
Interpelacje i zapytania radnych18:06
Załączniki
BOWR.0003.2.2019.A
9.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji18:06
10.
Wolne głosy, wnioski i informacje18:35
11.
Zakończenie obrad18:35