Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
6 Posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.6.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, a możliwości ich realizacji - funkcja Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego, - prezentacja pokrycia terenu miasta Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, - zobowiązania gminy wynikające z uchwalenia MPZP, - ograniczenia możliwości realizacji MPZP oraz możliwości ich pokonania, - możliwości techniczne i koszty przygotowania terenu umożliwiające realizację MPZP ( infrastruktura ), - opłata adiacencka i renta planistyczna jako forma konieczna do budowania świadomej odpowiedzialności ( zarówno Gminy jak i jej mieszkańców).
3.
Sprawy różne.
4.
Zamknięcie obrad Komisji.