Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
VIII Sesja w dniu 26 marca 2019, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II
Przyjęcie porządku obrad.
III
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
2.
Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
IV
Zamknięcie sesji.