Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
4 Posiedzenie w dniu 20 marca 2019, godz. 16:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1
BR-III.0012.5.4.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej Woli
3.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2018 - 2020 za rok 2018 – zestawienie końcowe.
4.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 za rok 2018.
5.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019 za rok 2018.
6.
Sprawozdanie z realizacji Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017 – 2020 za rok 2018.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Zamknięcie obrad Komisji.