Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Statutowa
posiedzenie w dniu 21 marca 2019, godz. 15:00, w sali posiedzeń Rady Miasta i Gminy Kórnik w ratuszu bnińskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie planu pracy Komisji.
Załączniki
39
3.
Zapoznanie się z wnioskami, które skierowano do Komisji.
4.
Wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.