Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Skarg,Wniosków i Petycji
IV Posiedzenie w dniu 19 marca 2019, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.9.4.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Rozpatrzenie skarg na działania dyrektora przedszkola w Kamionkach.
4.
Zajęcie stanowiska w sprawie pisma mieszkańca.
5.
Wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.10:08