Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
4 Posiedzenie w dniu 14 marca 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.7.4.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie ul. Staszica 16-18, ul. Popiełuszki w Stalowej Woli.
3.
Wniosek Komitetu Negocjacyjnego Osiedla Posanie w sprawie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego os. Posanie.
4.
Przygotowanie do zmian klimatycznych w aspekcie gospodarowania wodami opadowymi - prezentacja systemu kanalizacji deszczowej w Stalowej Woli, - słabe strony systemu, - prawne aspekty funkcjonowania kanalizacji deszczowej po nowelizacji Prawa Wodnego, - planowane kierunki przebudowy systemu kanalizacji deszczowej, - koszty zmian oraz efekty ich wprowadzenia, - opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej ( konieczność czy dodatkowe obciążenie mieszkańców.)
5.
Sprawy różne.
6.
Zamknięcie obrad Komisji.