Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
3 Posiedzenie w dniu 19 marca 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 33
BR-III.0012.3.3.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu przy ul. Hutniczej 8.
Załączniki
wniosek ZHP
3.
Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
5.
Sprawy różne.
6.
Zamknięcie obrad Komisji.