Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
VIII Sesja w dniu 5 marca 2019, godz. 17:45

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).
2.
Przyjęcie porządku obrad.17:48
3.
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.18:41
4.
Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miasta Józefowa.18:41