Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 15 maja 2019, godz. 15:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4.
Wizytacja nowo wybudowanych obiektów przedszkolnych przy ul. Dużej oraz przy ul. Okólnej - zapoznanie komisji z warunkami pracy uczniów i nauczycieli - komisja wyjazdowa.
5.
Sprawy różne.
6.
Zamknięcie posiedzenia.