Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2017, godz. 14:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.5.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Zapoznanie się z wynikami działań kontrolnych prowadzonych w ramach przygotowania wniosku absolutoryjnego.
3.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
4.
Zakończenie posiedzenia.