Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w ŁazachL Sesja w dniu 24 maja 2023, godz. 13:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 26.04.2023 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na 2023 rok.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łazy projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łazy do Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Jedźmy razem!”.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Jedźmy razem!”.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Załączniki
14Głosowanie
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy.
Załączniki
15Głosowanie
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego.
Załączniki
16Głosowanie
17.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach za 2022 rok.
18.
Informacje i sprawy różne.
19.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
20.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
21.
Zamknięcie sesji.14:27