Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
V Sesja w dniu 27 lutego 2019, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.5.2019JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
5.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
Zamknięcie sesji.