Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
V Sesja w dniu 27 lutego 2019, godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.14:08
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.14:11
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 30 stycznia 2019 r.14:12
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.14:21
5.
Interpelacje radnych.14:24
6.
Zapytania i wnioski radnych.14:40
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019-2031.14:41
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019.14:42
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łazy oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku.14:43
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2019 roku”.14:53
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Łazy w obrębie Wiesiółka.14:54
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Łazy.15:09
Załączniki
12Głosowanie
13.
Informacje i sprawy różne.15:14
14.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.15:39
15.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.15:39
16.
Zamknięcie sesji.15:39