Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 22 marca 2017, godz. 10:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.4.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Rozpatrzenie skargi mieszkanki MiG Kórnik.
4.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
a)
odpowiedź na wniosek Komisji
5.
Zakończenie posiedzenia.