Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
3 Posiedzenie w dniu 28 lutego 2019, godz. 16:00, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli ul. Rozwadowska 12
BR-III.0012.4.3.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Stalowej Woli.
3.
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola za 2018 rok.
4.
Opinia Komisji dot. interpelacji radnego Mariusza Bajka.
5.
Informacja o projektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli : "Muzeum Alfonsa Karpińskiego" i "Centralny Okręg Przemysłowy".
6.
Sprawy różne.
7.
Zamknięcie obrad Komisji.