Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 21 lutego 2019, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.7.3.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zapoznanie się z propozycją wspólnego biletu - PEKA.
Załączniki
zaproszenie
4.
Przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych Aquanet S.A. w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Kórnik.
5.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
b)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik,
c)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa,
d)
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z mailami mieszkańców: Kamionki i Szczytniki,
Załączniki
KamionkiSzczytniki
b)
zapoznanie się z uwagami do wyłożonego do publicznego wglądu projektu mpzp - Skrzynki.
8.
Zakończenie posiedzenia.13:52