Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2 Posiedzenie w dniu 5 lutego 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.4.2.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Informacja dyrektorów Szkół Podstawowych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 o sytuacji w szkołach w roku 2019/2020.
3.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2019.
4.
Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.