Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
VI Sesja w dniu 31 stycznia 2019, godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad IV i V sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po IV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po IV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
Załączniki
kom bezp
6.
Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2018 rok.
7.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w 2019 roku.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Jarocińskiego.
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
17.
Interpelacje i zapytania radnych.
18.
Wnioski i oświadczenia radnych.
19.
Wolne głosy i wnioski.
20.
Komunikaty.
21.
Zakończenie obrad.