Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Skarg,Wniosków i Petycji
II Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2019, godz. 15:00, w w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.9.2.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.16:08
2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na procedury w Wydziale Planowania Przestrzennego.
3.
Zakończenie posiedzenia.16:12