Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
3 Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.2.3.2019, BR-III.0012.7.2.2019

Dyskusja

1.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu nr 25 w budynku przy ul. Popiełuszki 4 w Stalowej Woli.
2.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu w budynku przy ul. Wolności 9 w Stalowej Woli.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 38 104,43zł).
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
6.
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
8.
Opinia Komisji w sprawie wniosku przewoźnika o umożliwienie korzystania z przystanków udostępnionych wyłącznie dla Operatora Publicznego Transportu Zbiorowego – firma Adria.
9.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola.
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działek Nr 2273, 2275, itd.).
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 1840).
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Stalowa Wola prawa własności nieruchomości ( dot. działki nr 2706).
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dot. działek nr 1218 oraz 1217/33).
14.
Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
15.
Sprawy bieżące.