Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
2 Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 33
BR-III.0012.5.2.2019

Dyskusja

1.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli na lata 2018-2020.
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób z usługami opiekuńczymi.
4.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
6.
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.
7.
Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
8.
Sprawy bieżące