Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2019, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.5.1.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.13:03
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.13:04
3.
Wysłuchanie informacji dotyczącej działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kórniku.13:49
5.
Omówienie finansowania Dożynek Gminnych w roku 2019.14:26
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z pismem dotyczącym prac geologicznych na terenie gminy.13:23
7.
Zakończenie posiedzenia.15:00