Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
V Sesja w dniu 11 stycznia 2019, godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
Załączniki
5 WPFGłosowanie
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
4.
Wnioski i oświadczenia radnych.
5.
Wolne głosy i wnioski.
6.
Interpelacje i zapytania radnych.
7.
Komunikaty.
8.
Zakończenie obrad.