Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Kętach / Radni-Sesja
VI sesja w dniu 11 stycznia 2019, godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.2.2019.ZP

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.12:10
2.
Ustalenie porządku obrad.12:10
3.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.12:11
4.
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.14:03
5.
Uchwała w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „KĘTY DLA RODZINY” do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęty.14:06
6.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.14:11
7.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Bulowicach.14:14
8.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019.14:18
9.
Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.14:20
10.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.14:20
11.
Omówienie protokołów II i III sesji.14:21
13.
Informacje i wolne wnioski.15:12
14.
Zamknięcie sesji. 15:12