Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Kętach / Radni-Sesja
V sesja w dniu 7 stycznia 2019, godz. 13:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.1.2019.ZP

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.13:03
2.
Ustalenie porządku dziennego obrad.13:07
3.
Informacja Burmistrza Gminy Kęty lub osoby upoważnionej na temat sytuacji w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Kęty w roku 2019.13:18
4.
Dyskusja na temat sytuacji w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Kęty w roku 2019.14:52
5.
Interpelacje i wolne wnioski.
6.
Zakończenie obrad.14:52