Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
VI Sesja w dniu 29 stycznia 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:03
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:03
3.
Przyjęcie porządku obrad16:06
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 27.12.201816:08
5.
Podjęcie uchwał w sprawie:
c)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „A” – projekt 316:33
d)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Przeźmierowie w rejonie ul. Rynkowej, pomiędzy drogą krajową nr 92 a ul. Leśną – projekt 417:27
e)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą – projekt 517:28
f)
nadania nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 617:30
g)
zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 717:32
h)
kupna działki w Sierosławiu – projekt 817:34
i)
kupna działek nr 71/6 i 71/7 w Tarnowie Podgórnym – projekt 917:55
j)
kupna działek w Tarnowie Podgórnym – projekt 1018:10
k)
kupna działki nr 92/1 w Wysogotowie – projekt 1118:11
l)
odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 1218:13
m)
zezwolenia na obciążenie służebnością przesyłu – projekt 1318:15
n)
zmiany Uchwały nr LXII/983/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą ul. Nad Miedzą – projekt 1418:27
o)
zmiany Uchwały nr L/769/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2017r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą ul. Letniskową – projekt 1518:27
p)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Wnioskodawcy – projekt 1618:27
r)
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1719:58
s)
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne – projekt 1820:05
t)
wysokości diet dla radnych – projekt 1920:13
u)
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce – projekt 2020:17
w)
uczczenia pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz zaprzestania mowy nienawiści – projekt 2120:26
6.
Informacja o treści odpowiedzi Wojewodzie Wielkopolskiemu, w sprawie skargi Pana Macieja Rudnickiego na Radę Gminy Tarnowo Podgórne20:42
7.
Przedstawienie planu pracy Rady Gminy na rok 2019, do zaakceptowania przez Radę20:46
8.
Zatwierdzenie planu pracy komisji Rewizyjnej na rok 201920:48
10.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym20:53
11.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy20:53
12.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne21:02
13.
Interpelacje i zapytania radnych21:03
14.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji21:03
15.
Wolne głosy, wnioski i informacje21:14
16.
Zakończenie obrad21:15