Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim / Radni - Sesja
V Sesja w dniu 17 stycznia 2019, godz. 10:00, w sala konferencyjna UM, ul. Wejhera 3, Nowy Dwór Gdański

Dyskusja

1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Wybór Sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.10:14
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.10:15
6.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.10:17
7.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiercinach10:18
8.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiercinach10:23
9.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubieszewie.10:33
10.
Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na okres od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r.10:37
11.
Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Nowy Dwór Gdański.10:38
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.10:39
13.
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.10:44
14.
Sprawozdania z działalności Komisji w 2018 roku.10:45
16.
Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.10:46
17.
Sprawy różne.11:00