Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
IV Sesja w dniu 27 grudnia 2018, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
BRM.0002.19.2018

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II
Przyjęcie porządku obrad.
III
Podjęcie uchwały w sprawie:
1.
Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2019 r.
IV
Zamknięcie sesji.