Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
IV Sesja w dniu 27 grudnia 2018, godz. 15:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 , sala Nr 17
BR-II.0002.4.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.15:13
2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (dot. kwoty 250.226,14zł).15:30
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2018rok (1.785.944,92zł).16:08
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.16:16
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.16:25
6.
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.16:33
7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.16:34
8.
Zamknięcie obrad Sesji.16:35