Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Rewizyjna
2 Posiedzenie w dniu 18 grudnia 2018, godz. 16:00, w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
6.
Wolne wnioski i głosy, pisma.
7.
Zamknięcie obrad.