Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
2 Posiedzenie w dniu 17 grudnia 2018, godz. 15:30, w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.
Opiniowanie projektów uchwał na II sesję Rady Gminy Wyry.
5.
Wolne wnioski i głosy, pisma.
6.
Zakończenie obrad.