Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Skarg,Wniosków i Petycji
II Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2018, godz. 14:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.9.2.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.14:02
2.
Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia MY Kórniczanie.
3.
Omówienie zasad i trybu działania Komisji.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.15:20