Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń
2 Posiedzenie w dniu 18 grudnia 2018, godz. 16:45, w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał na II sesję Rady Gminy Wyry.
6.
Opiniowanie pism skierowanych do Komisji.
7.
Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
8.
Zakończenie obrad.