Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chorzelach / Radni-Sesja
III Sesja w dniu 10 grudnia 2018, godz. 14:30, w Sali Konferencyjnej Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach, przy ul. Komosińskiego 1
WORMG.0002.3.2018.DL

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.14:34
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.14:34
3.
Przyjęcie porządku obrad.14:36
4.
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.14:36
5.
Interpelacje.14:37
6.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a)
powołania komisji stałych Rady Miejskiej,15:07
b)
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej,15:24
c)
ustalenia składu osobowego i ilościowego komisji stałych Rady Miejskiej,15:28
d)
wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej.15:40
7.
Zapytania i wolne wnioski.
8.
Zamknięcie obrad.