Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektu WPF MiG Kórnik na lata 2019-2027 i projektu budżetu MiG Kórnik na rok 2019:
b)
rozpatrzenie pozostałych wniosków, które wpłynęły do Komisji,
c)
przyjęcie wniosków do projektu WPF,
d)
przyjęcie wniosków do projektu budżetu.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.18:24