Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Skarg,Wniosków i Petycji
I Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2018, godz. 14:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.9.1.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
3.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.