Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2018, godz. 13:00, w sali posiedzeń rausza bnińskiego.
SE.BRM.0012.5.9.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
3.
Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Progmozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2019 - 2027 oraz projektu budżetu MiG Kórnik na 2019 rok - zgodnie z przedmiotem działania Komisji.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.14:49