Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2018, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.4.9.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019.
4.
Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2019-2027 oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok - zgodnie z przedmiotem działania Komisji.
5.
Propozycja harmonogramu prac Komisji na rok 2019.
Załączniki
plan-pracy-na-2019
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.