Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2018, godz. 10:00, w sali posiedzeń rausza bnińskiego.
SE.BRM.0012.6.13.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
3.
Dyskusja nt. planu pracy Komisji i działalności w 2019 roku.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.11:13