Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2018, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.7.10.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
3.
Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2019-2027 oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok - zgodnie z przedmiotem działania Komisji.
4.
Omówienie wybranych zagadnień z dziedziny Planowania Przestrzennego.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.