Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
2 Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2018, godz. 17:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala nr 17
BR-III.0012.2.2.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Przyjęcie wniosków do budżetu miasta na 2019r. zgłoszonych przez poszczególne Komisje Stałe Rady Miejskiej (zgodnie procedurą uchwalania budżetu miasta).
3.
Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (dot. zmiany przeznaczenia rezerw celowych).
Załączniki
podział rezerwy
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (dot. kwoty 1.659,02zł,
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (dot. kwoty 22.557,00zł.
6.
Zamknięcie obrad Komisji.