Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 006-Komisja Mieszkaniowa, 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
1 Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2018, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala nr 17
BR- III.0012.4.1.2018, BR- III.0012.5.1.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019r.
3.
Projekt uchwały budżetowej miasta Stalowa Wola na 2019r.
4.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola
Załączniki
projekt WPF 2019
5.
Zamknięcie obrad Komisji.