Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Budżetowa
2 Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2018, godz. 16:00, w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Załączniki
Protokoł KB 1
4.
Opiniowanie projektu Budżetu Gminy Wyry na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.
5.
Wolne wnioski i głosy.
Załączniki
GKI.7140.11.2018
6.
Zakończenie obrad.