Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
1 Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2018, godz. 15:30, w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Wybór Przewodniczącego Komisji.
4.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
5.
Wnioski do projektu Budżetu Gminy Wyry na 2019 rok.
6.
Wolne wnioski i głosy.
7.
Zakończenie obrad.