Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Wasilkowie / Rada Miejska w Wasilkowie
II Sesja w dniu 3 grudnia 2018, godz. 16:00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.
4.
Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.
5.
Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.
6.
Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
7.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wasilkowa.
8.
Sprawy różne.
9.
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
10.
Zamknięcie obrad sesji.