Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Budżetowa
1 Posiedzenie w dniu 26 listopada 2018, godz. 15:30, w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Główna 133, 43-175 Wyry

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
4.
Wolne wnioski i głosy.
5.
Zamknięcie obrad.