Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
II Sesja w dniu 29 listopada 2018, godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach, ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.14:07
2.
Wręczenie Radnemu zaświadczenia o wyborze.14:08
3.
Złożenie przez Radnego ślubowania.14:08
4.
Zatwierdzenie porządku obrad.14:22
5.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.14:23
6.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach.14:57
Załączniki
6
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.14:59
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łazach.15:00
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach.15:01
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łazach.15:02
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.15:03
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.15:04
13.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Łaz.15:05
Załączniki
13Głosowanie
14.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.15:06
Załączniki
14Głosowanie
15.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.16:04
16.
Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja pomieszczeń obiektu w Łazach przy ul. Traugutta 15”.16:06
Załączniki
16Głosowanie
17.
Podjęcie uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.16:07
18.
Interpelacje radnych.16:08
19.
Zapytania radnych.16:15
20.
Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.16:16
21.
Odpowiedzi na zapytania.16:23
22.
Wolne wnioski i informacje.16:25
23.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.16:27
24.
Zamknięcie sesji.16:27